Massagens effekter

Under massagen sker en frisättning av hormonet oxytocin som ibland också benämns som ett lugn- och rohormon. Även hormonet endorfin, frisätts vilket också skulle kunna förklara massagens smärtlindrande effekt.

Genom att töja ut muskulatur och den bindvävnad som finns runt omkring blir musklerna smidigare och motverkar att bindväv växer samman.

Massagen påverkar på det autonoma nervsystemet vilket bland annat innebär att hjärtfrekvensen minskar något, blodtrycket sänks tillfälligt, tarmrörelser och andningen normaliseras.

Massage har även en viss påverkan på att öka cirkulationen i blodet och lymfan.

Även om det inte är så vetenskapligt bevisat som ovanstående finns det tecken på att massage också bidrar till ett ökat näringsupptag, förbättrad återhämtning och att immunförsvaret skulle stärkas.

På det mentala nivån ger massage en känsla av välmående, upplevs avstressande och kroppskännedomen förbättras.

 

Medicinsk laserbehandling

Laserljusets egenskaper är unika därför det har visat sig att laserljuset har positiva effekter på celler och vävnader. Över 40 års forskning visar att laserljus kan användas för att minska smärta och inflammationer samt främja läkning. När laser används i detta syfte kallas det medicinsk laserbehandling. Internationellt är denna behandlingsmetod mest känd som Low Level Laser Therapy (LLLT).

I princip allt levande tillgodogör sig ljus på olika sätt, från växter till djur och människor. Vid belysning med laser sker ljusupptaget i celler och har visat sig påverka cellernas funktioner positivt. Detta kan till viss del jämföras med fotosyntes vilket innebär att växterna tar emot solljus. LLLT fungerar på följande sätt: AdenosinTriFosfat (ATP) är cellernas bränsle och bildas i cellens mitokondrier. 

Mekanismerna av laserterapi är att stimulering av ATP sker. När mer ATP frigörs får cellen en ökad förmåga att återställa normal funktion. Detta kan förklara varför laser kan användas inom så många vitt skilda biologiska tillstånd. Förenklat kan man säga att belysning med laserljus påverkar celler och vävnad till att läka och normaliseras igen.

Vilka effekter ger energiupptaget i cellen?

Stimulerar cellfunktioner ( immunförsvaret)

Minska smärta 

Reducerar inflammation

Reducerar svullnader och ödem 

Främjar läkning 

Evidensläget för medicinsk laser

Det forskas mycket om medicinsk laser och vid sökning på Pubmed, världens största medicinska databas, ger en sökning med Low Level Laser Therapy över 6000 träffar. Vill ta reda på mer sök på www.pubmed.com, skriv in LLLT + indikation.

Forskning i dubbelblinda studier visar på goda behandlingsresultat vad det gäller smärta vid ledvärk, nack- och ryggvärk, senproblem, knäartros, reumatism, muskelvärk, axelsmärta, akuta skador och behandling efter operation. Resultaten visar på förbättrade effekter där både vad det gäller rörlighet, smärta och livskvalitet. Laserbehandling reducerar inflammation därför är de flesta inflammatoriska tillstånd lämpliga att laserbehandla.

Hur går behandlingen till?

Den del av kroppen där orsaken till besväret sitter behandlas med laser. Oftast sätts en laserprob i kontakt med huden. Synligt laserljus, t ex rött, grönt eller blått, används vanligtvis på ytliga besvär exempelvis sår och hudbesvär. Osynligt ljus används oftast på djupt liggande besvär såsom leder och muskulatur.

Hur känns behandlingen?

Behandlingen är normalt smärtfri och de flesta upplever behandling som behaglig och avslappnande. Vissa lasrar kan orsaka ett lätt obehag som motsvarar ett lätt stickande vid belysning av mörkt hår eller mörk hud och pigment. I dessa fall kan svagare laser väljas eller behandling på avstånd.

Hur lång tid och hur många behandlingar?

En behandling tar normalt 5-15 min eller längre beroende på vad som behandlas eller vilken utrustning som används. Vid långvariga besvär rekommenderas 4–6 behandlingar under två veckor följt av utvärdering. Ibland räcker det med några få behandlingar. Vid akuta skador kan med fördel behandlas direkt efter skada och om möjligt varje dag.

Olika reaktioner efter behandling

Behandlingsreaktioner kan betraktas som bra eftersom de är ett tecken på att behandlingen har gett effekt. Reaktionerna upp- kommer oftast inom 24 timmar och följande kan hända:

– Kortvarig värkreaktion som kan bero på att läkningsprocesser har satts igång.

– Tillfällig eller bestående smärtlindring som anses bero på reducerad inflammation.

– Tillfällig trötthet och ibland förbättrad sömn.
 Vid behandling av frisk normal vävnad händer ingenting.

Finns det risker?

Medicinsk laserbehandling är idag en väl beprövad behandlingsmetod som har använts sedan 1960-talet och den är biverkningsfri, utan inrapporterade skador. Däremot kan starka ljuskällor ibland innebära en viss ögonrisk om man tittar in i dessa för länge. Du ska därför aldrig titta rakt in i laserljusets stråle. Medicinsk laserbehandling kan inte förorsaka eller förvärra cancer. Det finns inga risker med laser- behandling även om det finns implantat, t ex pacemaker, proteser, silikon m fl. Mörka tatueringar ska inte belysas alls. I dessa fall utförs behandling runt tatueringen.

Ovanstående information är hämtad från företaget Irradia AB
som tillverkar min laser.

Länk: https://www.irradia.se/om-irradia

Vibrationsplatta IV4010

Vibrationsträning och behandling på vibrationsplatta är ett effektivt sätt att öka muskelstyrka, balans och koordination hos hunden (och katten).

Beroende på vilken effekt man vill uppnå regleras med hjälp av hertz (svängningar per sekund) Vid rehabilitering som ska främja läkning och cirkulation samt ha en smärtstillande effekt används låga frekvensområden.

Vid träning av snabba rörelser, balans, uthållighet och fettförbränning används mellanfrekvenser.

För att styrketräna och komma åt statisk styrka och muskler som kan vara svåra att träna på annat sätt används höga frekvenser.

Vibrationsplattan kan användas på många olika sätt i olika positioner för att uppnå den träning man vill. En vanlig behandlingstid är 15 minuter när hunden är van vid vibrationsplattan.

Du bör inte vibbträna vid:
Dräktighet
Akut trombos
Hjärt- och kärlsjukdomar
Hornhinneavlossning
Navelbråck
Epilepsi
Öronproblem
Implantat